O KONFERENCJI    

Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego organizuje Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia". Konferencja ta stanowić będzie szansę na wymianę myśli i doświadczeń naukowców prowadzących badania z zakresu: psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych oraz praktyków zajmujących się pracą z osobami potrzebującymi wsparcia w różnych obszarach ich funkcjonowania.

Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów, ale także do lekarzy różnych specjalności oraz pracowników socjalnych. Głównym celem konferencji jest ukazanie złożoności podejmowanej problematyki, stąd jej interdyscyplinarny charakter.

Program naukowy planowanej konferencji w 2018 roku koncentruje się na: możliwościach i ograniczeniach w rozwoju w różnych okresach życia; wielospecjalistycznych podejściach do diagnozy i terapii; zaawansowanych technikach neuropsychologicznych; aktualnych trendach w psychopatologii rozwojowej; współczesnych czynnikach ryzyka i czynnikach ochronnych rozwoju w biegu życia oraz zadaniach i wyzwaniach podejmowanych przez praktyków.Obszary tematyczne

 • Holistyczne spojrzenie na rozwój człowieka, jego stymulowanie i optymalizacja
 • Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania prawidłowego i zaburzonego rozwoju
 • Neuropsychologiczne aspekty wspomagania
 • Współczesne czynniki rozwoju
 • Potrzeby, wymagania i możliwości współczesnego człowieka
 • Zmiany w zakresie funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia
 • Rewalidacja, resocjalizacja, psychoterapia oraz rehabilitacja człowieka w kontekście zmian w cyklu życia
 • Ukierunkowanie na wspomaganie wszechstronnego rozwoju człowieka w biegu życia

Szczególnie zachęcamy badaczy do prezentowania wyników badań dotyczących:

 • Problemów rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Nowych wyzwań dla stymulowania i wspomagania rozwoju człowieka
 • Różnych obszarów stymulacji i wspomagania: rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego, fizycznego, osobowościowego, moralnego
 • Narzędzi diagnostycznych oraz metod i technik wspomagania rozwoju w biegu życia
 • Projektowania działań edukacyjnych w celu stymulowania/ wspomagania rozwoju uczniów
 • Wspierania nauczycieli w pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wspomagania funkcjonowania współczesnych rodzin

Wykłady w sesjach Plenarnych wygłoszą goście honorowi

PROF. DR HAB. EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA

PROF. DR HAB. MARIA KIELAR-TURSKA

PROF. DR HAB. ELŻBIETA SZELĄG

Prof. Helena Sofia Pacheco Veiga

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

PROF. SANDRA BOSACKI

Dr. William F. Morrison, Associate Professor

dr Mary Rizza, Associate
Professor

DR CYNTHIA HAZEL, ASSOCIATE PROFESSOR

2018
7 - 8 czerwca

Uniwersytet Pedagogiczny
Kraków

Pracownia
Psychologii
Dzieci i Młodzieży

Sympozja - Wykłady
Postery - Warsztaty


ORGANIZATORZY    


Komitet Honorowy

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego


dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP


dr Jan Franczyk

Prodziekan Wydziału Pedagogicznego UP


dr Rafał Abramciów

Kierownik Katedry Psychologii UP


mgr Adam Chrapisiński

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


dr Anna Knobloch-Gala

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego O/Kraków

mgr Robert Warykiewicz

Dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Inspiracja” w Krakowie

Komitet Naukowy

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków


Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

Akademia Ignatianum, Kraków


Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN, Warszawa


Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa


dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa


Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań


dr hab. Przemysław Tomalski

Uniwersytet Warszawski, Warszawa


dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków


dr Cyntia Hazel, Associate Professor

University of Denver, USA


Prof. Sandra Bosacki

Brock University, Canada

Komitet Organizacyjny

dr Agnieszka Lasota

Przewodnicząca


dr Katarzyna Tomaszek

Zastępca Przewodniczącej


dr Alina Kałużna-Wielobób

Członek - UP Kraków


dr Łukasz Krzywoszański

Członek - UP Kraków


mgr Joanna Surmacka

Członek - UP Kraków


mgr Anna Nierzewska

Członek - UP Kraków


mgr Marta Rzadkowska

Członek - MCPU Kraków


mgr Malwina Dankiewicz

Członek - PTP O/Kraków

Magdalena Milczarek

Studentka UP

Jan Rajss

Student UP


Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Patronat honorowy


Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa


INFORMACJE    

WAŻNE TERMINY


Termin Konferencji:
7 - 8 czerwca 2018 r.


Termin nadsyłania zgłoszeń
czynnych i biernych:

do 10 maja 2018 r.

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Termin wnoszenia opłat:

do 10 maja 2018 r.Opłatę konferencyjną prosimy regulować przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
BANK PEKAO S.A.
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

W tytule przelewu prosimy wpisać:
DK 302, Imię i Nazwisko uczestnika


DOJAZD

Z Dworca Głównego:
Autobus miejski:
192 - (5 przystanków)- do AGH/UR2
179 - (5 przystanków)- do AGH/UR2

Taksówki
Postój taxi znajduje się
przy Dworcu Autobusowym,
Dworcu Kolejowym

Z Lotniska Balice
Pociągiem Kolei Małopolskich,
Autobusy miejskie linii 208 i 252


MIEJSCE OBRAD

Uniwerystet Pedagogiczny
ul. Ingardena 4
Kraków

OPŁATY


UCZESTNICTWO CZYNNE:
Opłata normalna - 350 zł
Opłata ulgowa (studenci i doktoranci) - 250 zł
E-poster - 250 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:
- udział we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych;
-materiały konferencyjne;
- przerwy kawowe;
- lunch;
- udział w warsztatach;
- druk publikacji.

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane jako:
Monografia wieloautorska - 25/15 pkt.
Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis. Studia Psychologica - 6 pkt.
Monografia zbiorowa - 5 pkt.

O zakwalifikowaniu publikacji decydują recenzje artykułu oraz Rada Programowa Konferencji.

Ostateczny termin przesłania artykułu
do publikacji - 8 czerwca 2018 r.


UCZESTNICTWO BIERNE:
Opłata - 80 zł

Opłata konferencyjna bierna obejmuje:
- udział we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych;
- przerwy kawowe;
- lunch;
- udział w warsztatach;

Wytyczne dotyczące publikacji

>>> Wytyczne<<<

NOCLEGI

Hotel LOGOS***
ul Józefa Szujskiego 5, Kraków
www.hotel-logos.pl
Rezerwacja: 12 631 62 77
p. Jacek Piskorz
jacek.piskorz@hotel-logos.pl
Hasło: Konferencja Uniwersytet Pedagogiczny
Cena:
- pokój 1 os. ze śniadaniem - 290 zł
- pokój 2 os. ze śniadaniem - 330 zł

Hotel NAWOJKA**
ul. Reymonta 11, Kraków
www.nawojka.hotelestudenckie.pl
Rezerwacja: 12 37 81 100
Hasło: Konferencja Uniwersytet Pedagogiczny
Cena:
- pokój dla 1 osoby - 95 zł
- pokój dla 2 osób - 130 zł

Hotel PIAST**/Akademik/
ul. Piastowska 47, Kraków
www.piast.hotelestudenckie.pl
Rezerwacja: 12 622 3 100
Hasło: Konferencja Uniwersytet Pedagogiczny
pokoje 2-os standard typu studio,
1 łazienka na 2 pokoje
Cena:
- pokój dla jednej osoby - 85 zł
- pokój dla 2 osób - 110 zł

Hotel POLONEZ***
ul. Reymonta 15, Kraków
www.hotelpolonez.pl
Rezerwacja: 12 292 82 94/95
Hasło: Konferencja Uniwersytet Pedagogiczny
Cena:
- pokoje 2-os. standard - 261,00 zł/dobę,
Płatność: kartą / gotówką w recepcji hotelu.

Pokoje Gościnne ANTICA RESIDENCE
ul. Czarnowiejska 76, Kraków
www.anticaresidence.pl
Rezerwacja: 12 631 23 50, 12 445 31 66
Hasło: Konferencja Uniwersytet Pedagogiczny
Cena:
- pokój 1 osobowy z łazienką – 192 zł
- pokój 2-os z łazienką typu DBL – 224 zł


WYDARZENIA KONFERENCYJNE    

W sesji plenarnej zostaną wygłoszone referaty przez zaproszonych gości - wybitnych specjalistów w dziedzinie psychologii i pedagogiki.

Sesje plenarne w języku polskim

 • Wykład inauguracyjny - Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg "Z perspektywy neuronauki: usprawnianie działania umysłu człowieka w biegu życia"

 • Wykład plenarny - Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska "Poznanie i język: z badań nad mapą dziecięcego umysłu"

 • Wykład plenarny - Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska "Dzieci uzdolnione matematycznie: mity, wyniki badań, wnioski"

 • Wykład plenarny - dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP "Zmiany w teorii i w praktyce dotyczące wspomagania dzieci g/Głuchych."


Sesja plenarna w języku angielskim

 • Wykład plenarny - dr Cynthia Hazel, Assoc. Prof. "Positive Youth Development and Civic Engagement in the Anthropocene."

 • Wykład plenarny - dr William F. Morrison, Assoc. Prof. & dr Mary Rizza, Assoc. Prof. "The identification and placement of the twice-exceptional student into gifted/talented programs"

 • Wykład plenarny - Prof. Sandra Bosacki "New Directions in Theory of Mind Development in Adolescence"

 • Wykład plenarny - Prof. Helena Sofia Pacheco Veiga "Personal training and citizenship: Is this a challenge in and for Higher Education?"

 • Wykład plenarny - Prof. Paula Sismeiro Pereira "Intimate Partner Violence - Why do early childhood experiences matters?"

Zgłoszone referaty zostaną przyporządkowane do sesji tematycznych. W jednej sesji tematycznej może znaleźć się 4-5 wystąpień.
Czas wystąpienia to 15 minut.
Wystąpienia posterowe zostaną przyporządkowane do określonych sesji zgodnie z tematyką. Plakaty powinny zostać przygotowane w formacie nie większym niż A0 (84 cm × 119 cm) w orientacji pionowej. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasady, aby w posterach dominowały treści wizualne (wykresy, diagramy, rysunki, tabele, zdjęcia itp.), natomiast treść słowną należy ograniczyć do minimum. Uprzejmie prosimy o obecność przynajmniej jednego autora prezentacji w czasie sesji posterowej.
Wychodząc na przeciw potrzebom uczestników, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć w konferencji, a pragną przedstawić swoje wyniki szerszej publiczności proponujemy aktywny udział w formie e-posteru. e-Poster to elektroniczna wersja plakatu, udostępniana uczestnikom konferencji na stronie internetowej w formacie PowerPoint, jpg, bmp lub pdf.
Przygotowane e-postery prosimy przesyłać na adres mailowy konferencji - konferencjasiw@up.krakow.pl - najpóźniej do 1 czerwca 2018 r.
Uczestnik może zgłosić chęć przeprowadzenia warsztatu w którym zaprezentuje rodzaj terapii czy metodę pracy wykorzystywaną w stymulowaniu lub wspomaganiu rozwoju człowieka, a jednocześnie rozwinie praktyczne umiejętności odbiorców. Czas trwania warsztatów przewidziany jest maksymalnie na ok. 1,5 godziny.

I WARSZTAT

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI OCHRONNE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ SKIEROWANEJ DO DZIECI, RODZICÓW I NAUCZYCIELI


Prowadzący:
mgr Katarzyna Kot, MCPU Kraków
mgr Olga Mazgaj, MCPU Kraków

Abstract

II WARSZTAT

PORADNIK SKUTECZNEJ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ - STRATEGIE, METODY I FORMY ODZIAŁYWAŃ NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W KRAKOWIE

Prowadzący:
mgr Helena Koziec, MCPU Kraków
mgr Monika Borkowska-Żebrowska,
MCPU Kraków

Abstract

III WARSZTAT

WIELOMODALNE WSPOMAGANIE NAUKI I TERAPII CZYTANIA, PISANIA I MOWY W METODZIE WARNKEGO


Prowadzący:
mgr Agnieszka Olszewska,
Biomed

Abstract

IV WARSZTAT

WPŁYW TRENINGU HEG BIOFEEDBACK I HRV BIOFEEDBACK NA PROCES UCZENIA SIĘ

Prowadzący:
mgr Dariusz Tuchowski, Biomed

Abstract

V WARSZTAT

TRENING ASERTYWNOŚCI


Prowadzący:
mgr Malwina Dankiewicz, PTP Kraków

Abstract

VI WARSZTAT

DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECI ZDOLNYCH - W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Prowadzący:
dr Tomasz Knopik, UP Kraków

Abstract

VII WARSZTAT

COACHING RODZICIELSKI JAKO METODA WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNYCH RODZIN


Prowadzący:
mgr Agnieszka Bożek,
UJ/QPSYCHOLOGY Kraków

Abstract

VIII WARSZTAT

Terapia ruchem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Prowadzący:
dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta,
UŚ Katowice

Abstract

IX WARSZTAT

W świecie zmysłów, czyli o aktywnościach wspierających harmonijny rozwój dziecka


Prowadzący:
mgr Anna Schmidt,
UAM Poznań

Abstract

X WARSZTAT

Słowa zamknięte w obraz. Metafora w pracy z grupą.


Prowadzący:
dr Joanna Godawa,
dr Iwona Wendreńska
UŚ katowice

Abstract

KONCERT "Muzyczne Inspiracje"    

Muzyka otacza nas wszędzie, każdego dnia. Wpływa ona na nasz nastrój, koncentrację. Może wyzwalać w nas silne uczucia, odmienne dla każdego. Szczególnie muzyka znacząco wpływa na rozwój dziecka. Jest stałym elementem pobudzającym rozwój dziecka. Okazuje się, że poprzez muzykę bardzo wcześnie możemy wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty.

W ramach wydarzeń towarzyszących Konferencji Naukowej pt: "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", pragniemy Państwa zaprosić na koncert "Muzyczne Inspiracje" podczas którego dzieci z Prywatnej Szkoły Muzycznej "Inspiracja" podzielą się z nami swoim talentem.

Koncert odbędzie się 7 czerwca 2018 r, o godz. 19.00 w Auli Głównej, I p. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2 w Krakowie.


UDZIAŁ W PROJEKCIE "KIERUNEK KARIERA"    

Drugiego dnia konferencji pt: „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia” uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z usług doradczych świadczonych w ramach Projektu Kierunek Kariera realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Projekt "Kierunek Kariera" - to doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących związanych z Małopolską. Wykonany przez Doradcę Zawodowego z WUP "Bilans Kariery" pozwoli uczestnikowi odkryć własne zasoby i jednocześnie stymulować i wspierać jego rozwój zawodowy. Udział w tym projekcie daje możliwość otrzymania dopłaty do szkoleń komputerowych, językowych lub prawa jazdy.


Zgłoszenie udziału


Małopolski Dzień Uczenia się 2018!

Nasza Konferencja wspiera akcję: "Małopolski Dzień Uczenia się 2018 r." Jest jedną z 77 imprez realizowanych w 24 miejscowościach Małopolski.
Harmonogram wydarzeń


MATERIAŁY KONFERENCYJNE   

Aby pobrać aktualne Materiały Konferencyjne proszę odświeżyć stronę konferencji w swojej przegladarce internetowej.
 • Program konferencji

 • Książka abstraktów

 • Plakat Konferencji


E-POSTERY   

 • dr Ewelina Okoniewska

 • mgr Ewa Struzik

 • mgr Aneta Suder

 • dr Renata Żurawska-Żyła

 • mgr Daria Szykowna

Kontakt   

Pracownia Psychologii Dzieci
i Młodzieży
pok. 363

Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2
30-084 KRAKÓW

MIEJSCE OBRAD
Uniwerystet Pedagogiczny
ul. Ingardena 4

email   konferencjasiw@up.krakow.pl